Skip to main content

Bliv partner

Forskellige samarbejdsmuligheder

Som udbyder af mødefaciliteter eller møderelaterede produkter og services, er der forskellige muligheder for at blive en del af Planner Days. Du kan være Værtsby-partner, hvor du er en aktiv bidragsyder til værtsbyens ansøgning. Du kan også være almindelig partner. Eller du kan være sponsor. Herunder kan du se mere om de 3 forskellige samarbejdsmuligheder.

Værtsby

Er du partner og samtidig en del af værtsbyen, kan du læse mere om fordelene ved at være værtsby her. Her har du alle de samme muligheder som de andre partnere, men med den klare fordel, at du er på hjemmebane.

Partner

Hvis du vil være en aktiv deltager på Planner Days og have muligheden for at komme helt tæt på, skal du være partner. Her skal du nemlig selv deltage aktivt i programmet og kan netværke direkte med mødeplanlæggerne og du får naturligvis høj eksponeringsgrad i det kommunikationsmateriale, der udsendes ifm. Planner Days. 

Du skal være partner på Planner Days hvis.. 

Du gerne vil give dine bedste kunder en fed lærings- og netværksoplevelse sammen med dig

Du gerne vil have mulighed for at se, hvordan dine kolleger i mødebranchen tænker møder og værtsskab

Du er udbyder af mødefaciliteter eller møderelaterede produkter og services, samt klar til at sætte to dage af til aktiv deltagelse

Du tror på, at relationssalg er meget mere effektivt og værdiskabende end kold kanvas – for både dig og kunden

Du ønsker at lære dine kunder; møde-planlæggerne, bedre at kende under faglige, uformelle rammer, samt styrke dit netværk

Du har lyst til selv at blive klogere på hvad, der rører sig i mødebranchen og forstå hvilke udfordringer, mødeplanlæggerne møder i deres hverdag

Sponsor

Vil du ikke deltage aktivt i programmet, men stadig gerne være en del af Planner Days-tilbuddet til landets dygtigste mødeplanlæggere, kan du blive sponsor. Det kan f.eks. bestå af at præsentere dit produkt og brand på plannerdays.dk.

Sponsorater forhandles individuelt med Lars Hajslund på lhajslund@click-institute.com eller 20 766 788. 

Partnerpris

Et af fordelene og kravene for at deltage som konferenceudbyder er, at disse medbringer nogle af deres bedste kunder til Planner Days. Det er en unik mulighed for at give en særlig oplevelse til nogle af sine gode kunder, samtidig med, at man selv styrker relationen til disse kunder. 

Vi tilstræber, at der under Planner Days er fire medbragte kunder for hver én partner. Målet er altid  ca. 100 deltagere i alt på Planner Days. Deltagerantallet ønskes begrænset hertil, da den høje grad af nærhed og stærk relations-dannelse mellem deltagende udbydere og indkøbere er i fokus.

For prisliste, kontakt Lars Hajslund på lhajslund@click-institute.com eller 20 766 788

Hvis de enkelte partnere ikke opfylder kravene til antal gæster og leads, vil der blive opkrævet et ekstra markedsføringsgebyr på kr. 5.000, så Planner Days kan tiltrække deltagere på mere traditionel vis. Dette er dog ikke noget, der tilstræbes.

Det er desuden et krav, at man som partner annoncerer Planner Days i eget nyhedsbrev.